Xpea Media AS støtter Lejla’s fond – SOS Barnebyers Fredrikstad’s arbeid i Pristina, Kosovo.

Xpea Media støtter veldedighet

Xpea Media ønsker at alle barn skal ha mulighet til en god og trygg barndom, at barn og familier i sårbare situasjoner skal få hjelp,støtte og omsorg. I den forbindelse har vi valgt å støtte 1632 Burger sin veldedighetkonsert som arrangerers i forbindelse med Lejla Selaci fond, et fond som er til for å støtte og hjelpe barn og familier i nød i Kosovo.

1632 Burger har i samarbeid med SOS-barnebyer opprettet en spleis. Ved å gi ditt bidrag til SOS-barnebyer er du med på å utgjøre en forskjell for sårbare barn og familier. Ditt bidrag er med på å skape en bærekraftig og varig endring.

For å gi ditt bidrag samt lese mer om saken gå til spleis sin direkte lenke: https://www.spleis.no/project/234078

Arrangementet finner sted 01.10.2022. på: Torvgaten 57, 1632 Gamle Fredrikstad – klokken 16:00-22:00

Secured by Xpea Media Security